Energibesparelse – Store besparelser på energiområdet med Dan´s El


Energibesparelser

 

Mere end nogen sinde før gælder de gode gamle ord: “Hvad der er sparet er tjent”.

Omkostningerne til energiforbrug har været voldsomt stigende gennem de seneste år, og intet tyder på, at energiprisen har toppet.
Samtidig betyder øget CO2-udslip, global opvarmning, knappe oliereserver og andre faktorer, at der nu for alvor er penge at hente ved at lave energibesparende foranstaltninger og benytte vedvarende energi.

DAN’s EL har i årevis hjulpet både private og virksomheder til gedigne besparelser på energiområdet, dels ved udnyttelse af vedvarende energikilder, dels ved etablering af energibesparende lyskilder, intelligent styring af energiforbruget m.v.

Vi tilbyder at gennemgå din bolig eller virksomhed fra A til Z, hvorefter vi i en kortfattet rapport oplister alle de muligheder, som findes for at spare på energien og omlægge mest muligt af forbruget til vedvarende energi.
I mange tilfælde er det allerede lykkedes “at få energimåleren til at køre baglæns”, så hvorfor vente, til energiprisen stiger næste gang, eller der indføres endnu flere “grønne afgifter” og lignende..?

Der er masser af muligheder for at dæmpe energiforbruget ved brug af LED-belysning eller andre lavenergi-lyskilder, avanceret styring af energiforbruget med lys-, varme- og bevægecensorer, eller etablering af anlæg, som udnytter den vedvarende energi fra solen, hvoraf blandt andet kan nævnes:

- solfangere, hvor solens stråler opvarmer væske
- solceller, som omsætter sollyset til elektrisk energi
- jordvarmeanlæg med nedgravede slanger
- luft-til-luft-varmepumper
- små eller store vindmøller
- luft-til-vand-varmepumper
DAN's EL | Bøgelund 7 | 7100 Vejle | Tlf.: 21 77 77 39 | post@dansel.dk