Installationseftersyn – Installationseftersyn Vejle hos DAN´s EL


Installations-eftersyn


Lever el-installationerne i din bolig op til lovens krav...?
DAN’s EL tilbyder at lave et uvildigt el-syn ud fra Sikkerhedsstyrelsens regler, og efterfølgende bringe eventuelle uregelmæssigheder i overensstemmelse med de krav, som findes på området.

Eksempelvis har det siden 1. juli 2008 været et lovkrav, at alle danske boliger skal være forsynet med et HFI- eller HPFI-relæ, men utroligt mange boligejere lever fortsat ikke op til denne lovbestemmelse, og det kan blive dyrt i tilfælde af f.eks. brandskader opstået på grund af de ulovlige installationer.

Hos DAN’s EL er vi eksperter i sikkerheden omkring boligens elforsyning, og vi laver gerne et installations-eftersyn i lighed med de kendte tilstandsrapporter, som udfærdiges ved salg af boligen: Ud fra raporten kan du derefter træffe beslutning om, hvilke renoveringsopgaver der med fordel kan laves her og nu, og hvilke der kan vente til senere.

I første række gælder det naturligvis om at sikre, at lovgivningen overholdes, så ulykker forhåbentlig undgås.
I anden række kommer derefter trygheden ved at vide, at der kan opnås erstatning fra forsikringsselskabet, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

Et installations-eftersyn udført af DAN’s EL omfatter blandt andet:
- HFI/HPFI-tjek
- kontrol af installationens isolationsmodstand
- eftersyn af måler/gruppetavle
- tjek af beskyttelse mod indirekte berøring
- eftersyn af kabler og ledninger
- eftersyn af stikkontakter, afbrydere m.v.
- rapport om installationens funktionsmæssige tilstand
DAN's EL | Bøgelund 7 | 7100 Vejle | Tlf.: 21 77 77 39 | post@dansel.dk