Erhvervs-belysning Vejle – Bedre indeklima med rigtig belysning


Erhvervs-belysning

 

Lysforholdene på arbejdspladsen er en væsentlig del af det samlede indeklima og dermed det samlede velbefindende blandt såvel ledelse som medarbejdere.

Samtidig er belysningen med de gældende el-priser en væsentlig del af de samlede produktionsomkostninger på de fleste virksomheder, og velgennemtænkte besparelser giver derfor direkte gennemslag på bundlinjen.

Heldigvis kan besparelser sagtens kombineres med forbedringer: Hos DAN’s EL er vi eksperter i at etablere energivenlig belysning, som sikrer de lavest mulige omkostninger, det bedst mulige velbefindende, den størst mulige koncentrationsevne og den bedst mulige produktivitet.

Moderne, klimavenlig intelligent LED-belysning med behovstyring og fuldautomatisk lysdæmpning efter de aktuelle forhold er blot et enkelt eksempel på, hvordan energibesparelse, indeklima og produktivitet kan gå op i en højere og mere effektiv helhed.

Vi gennemgår gerne hele virksomhedens belysningsforhold med henblik på at udfærdige en rapport, som klart dokumenterer hvilke belysningsarbejder der med fordel kan sættes i værk for at super-optimere alle arbejdsgange.
DAN's EL | Bøgelund 7 | 7100 Vejle | Tlf.: 21 77 77 39 | post@dansel.dk